Jan Bøhler vil ramme psykisk syke

Anders Behring Breivik har oppnådd litt av det han håpet på, nemlig å gjøre Norge mer totalitært. Og ikke overraskende er det Arbeiderpartiets Jan Bøhler som har latt seg blinde av Breiviks handlinger (og Frp’s retorikk) og derfor ønsker innstramminger i strafferettspleien når det gjelder psykisk syke.

Jan Bøhler ønsker nemlig at det ikke er sykdomsbildet til de som blir regnet som strafferettslig utilregnelige men hva “folk flest” mener om en eventuell straff som skal styre hvor lenge en person skal bli tvangsbehandlet. Det er ikke viktig for Bøhler om en person har blitt frisk eller ikke så lenge behandlingen har en viss varighet ut i fra alvorligheten av forbrytelsen. Ergo ønsker Jan Bøhler at friske mennesker skal bli værende på psykiatriske institusjoner lenge etter at de har blitt erklært friske.

Er Jan Bøhler riktig navlet? Det er lov å håpe at Jan Bøhler er psykotisk når han sier: For dem som blir erklært utilregnelige av domstolen, må vi sikre at rutinene for å bli «friskmeldt» står i forhold til alvoret i den forbrytelsen man blir funnet skyldig i. Videre sier Jan Bøhler; Da må vi se nøye over bestemmelsene som skal ivareta samfunnsansvaret, om de er sterke nok,

Hva er det Bøhler egentlig sier her? Han sier at “samfunnsansvar” skal være en del av norsk psykiatrisk behandling, og det er vel og bra men det Bøhler egentlig sier er at syke mennesker skal tvinges til å være på en institusjon for videre behandling selv lenge etter at behandlerne mener at personen er frisk. Det er problematisk.

Og ikke bare det, Bøhler mener at psykisk syke skal kunne dømmes til lengre straffer fordi de er psykisk syke og at en eventuell friskmelding skal settes til side. Jan Bøhler er kun ute etter å hevne seg på Anders Behring Breivik og hevnspørsmålet ligger jo godt latent i sosialistene og deres historie.

Men på den andre siden; Jan Bøhler høres ut som om han har blitt skolert og indoktrinert av Frp’s skoleringsprogram, så kanskje er det ikke så stor forskjell på Ap og Frp likevel? Ihvertfall høres Jan Bøhler ut som en godt skolert Frp’er i sitt syn på syke mennesker.

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://minmening.net/blogg/2012/01/11/jan-bohler-vil-ramme-psykisk-syke/trackback/ or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.