Venstre ønsker bedre ordninger for studenter som får barn

Til tross for langvarig og bred politisk enighet om å gjøre konkrete forbedringer for studenter som får barn umiddelbart etter studiene og som per i dag faller mellom ulike velferdsordninger, velger regjeringspartiene å ikke støtte et konkret forslag fra Venstre om nettopp dette. Det er svært defensivt, mener Venstres leder Trine Skei Grande.

Tidligere i vår fremmet Venstres stortingsrepresentanter et forslag om bedre overgangsordninger for studenter som får barn umiddelbart etter studiene og som per i dag faller mellom ulike velferdsordninger. I dag ble forslaget debattert i Stortinget, men fikk ikke flertall.

Bred enighet, men ikke konkret støtte
I innstillingen til saken slår en enstemmig komite fast følgende: «Komiteen synes det er viktig å forbedre situasjonen for dem som får barn mellom studier og arbeid, og ber om at det ses nærmere på denne problemstillingen i grenseområdet mellom ulike velferdsordninger.»

Vi må legge til rette for studenter som faller melom ulike velferdsordninger, menr Skei Grande (foto: Håkon Sparre UMB)
foto: Håkon Sparre (UMB)

Jeg skjønner ikke hvorfor regjeringspartiene synes forslaget vårt er vanskelig å stemme for. Dette er ikke noen stor gruppe. Dette er ikke en stor horde av mennesker, men noen som faller mellom to velferdsordninger, som vi mener det er viktig å ha. Denne salen har så mange ganger snakket varmt om at dette er viktige grupper å ta vare på, som det er viktig å legge til rette for, understreket Skei Grande.

Stort engasjement
- Så jeg er egentlig litt forundret over at vi ikke skulle få mer støtte her i dag, for dette er grep som jeg mener bør ha vært tatt. Det er et stort engasjement i studentorganisasjonene for å få gjort noe med disse velferdsordningene, for det er med på å gi en sikkerhet til dem som er under utdannelse. Dette er et av de hullene vi har i velferdsordningene våre, som jeg syns det er viktig å få tettet, sa Skei Grande i debatten.

Hentet fra Venstre.no og husk å stem Venstre til høsten

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://minmening.net/blogg/2013/04/08/venstre-onsker-bedre-ordninger-for-studenter-som-far-barn/trackback/ or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.