Venstre: Ytringsfrihet skal gjelde også på Facebook

Facebook har et spesielt ansvar for ytringsfrihet og personvern som den suverent største aktøren i sosiale medier, sier Venstres Per Magnus Sandsmark

Per Magnus Finnanger Sandsmark mener det er viktig å drøfte Facebooks rolle i offentligheten. — Store aktører, også de som er kommersielle, har et ansvar for å sikre mangfold i det offentlige rom, understreker han.

Sandsmark mener det vil være naturlig med et felles internasjonalt regelverk, som setter noen rammer for hva som kan tillates av sensur i slike medier.

- Vi vet at ei kvinne i USA fikk et bilde fjernet fra Facebook fordi hun demonstrerte mot en virksomhet som holdt på med genteknoloogi, fordi det var støtende mot virksomheten. Vi vet også at politiske ledere i Danmark er blitt blokkert fordi de kritiserte meningsmotstandere på nettstedet. Det er ikke greit. Facebook er ikke et redaktørstyrt medium, men har likevel svært stor betydning for den offentlige debatten. Derfor har de et ansvar for å ivareta ytringsfriheten, sier Per Magnus Finnanger Sandsmark

Venstre vil også sørge for at personvernet blir sterkere ivaretatt på Facebook.

- Det må være strengere reguleringer for hvilke opplysninger som kan gis eller selges til tredjepart, og Venstre går inn for å begrense hva som kan legges ut om barn uten deres egen samtykke, forklarer Sandsmark.

Kilde: Venstre.no

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://minmening.net/blogg/2013/07/18/venstre-ytringsfrihet-skal-gjelde-ogsa-pa-facebook/trackback/ or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.