Lite liberalt å gi privatister eksamenskarantene

Frps forslag om å gi privatister eksamenskarantene etter to forsøk er illiberalt -Det er en unødvendig regel for et lite problem, sier Per Magnus Finnanger Sandsmark, stortingskandidat for Østfold Venstre.

– Det må være et mål med færrest mulig hindre for de som planlegger fremtiden sin. Det kan være mange grunner til at det går dårlig på eksamen, derfor må elever ha den muligheten, sier Sandsmark.

En ny sjanse
– Det er positivt at flere prøver på ny, dessuten betaler studentene selv, så det er ikke store kostnader ved dette. Når ungdom skal finne sin vei i livet, så må vi tåle at noen blir litt forsinket, fortsetter han.

-Venstre vil for eksempel ha høyere karakterkrav for å komme inn på lærerutdanningen. Vi kan ikke da nekte studentene å ta opp fag for å bedre sitt karaktersnitt, sier Sandsmark.

Privatistordningen for ungdomsskolefag
Venstre-politikeren mener at dersom noe skal endres i privatistordningen, så må det være å legge til rette for at fag fra ungdomsskolen kan tas opp igjen som privatist. Det er en mye viktigere endring i skolevesenet og privatistordningen, sier Sandsmark.

– Det viktigste er en sterk offentlig skole, men man må ikke hindre folk til å ta fag opp på nytt, sier han. Sandsmark påpeker at i Danmark der det også mulig å ta opp igjen fag fra ungdomsskolen som privatist.

På ungdomsskolen er basisfagene spesielt viktig og bør derfor være mulig å ta opp igjen.

– I matte er det en tredjedel som får karakteren 1–2 på ungdomsskolen. Dette vil få konsekvenser for videre studier og arbeid. Derfor er det naturlig at ungdom skal kunne få jobbe for å bedre disse karakterene, avslutter Sandsmark.

Kilde: Venstre.no

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://minmening.net/blogg/2013/07/23/lite-liberalt-a-gi-privatister-eksamenskarantene/trackback/ or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.