Best på næringspolitikk og arbeidsliv

Venstre får svært god score både på næringslivspolitikken sin og arbeidslivspolitikken sin.

Trine Skei Grande – Foto: Bård Ek

NHO og Abelia har foretatt vurderinger av de ulike partienes programmer. Venstre kommer svært godt ut i vurderingene. Det er flott å få så gode tilbakemeldinger på politikken vår, spesielt for et parti som har verdiskaping som en av sine viktigste politiske saker, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Best på næring
NHO (Næringslivets hovedorganisasjon) har gått gjennom alle partiene og vurdert politikkens næringsvennlighet. Høyre og Venstre er best. Venstre er særlig opptatt av gode rammevilkår for de minste bedriftene og for selvstendig næringsdrivende. -Det er viktig at politikken tar utgangspunkt i små og mellomstorebedrifter hvis vi vil oppfordre til innovasjon og skape verdier blant gründere, sier Skei Grande.

NHO fremhever Venstres skattepolitikk i vurderingen av partiene. -Venstre er det aller beste partiet på skatt, sier NHOs adm.direktør Kristin Skogen Lund. I tillegg til at Venstre vil innføre grønne skatter, som først og fremst skattlegger forbruk og ikke arbeidskraft, vil Venstre blant annet gi selvstendig næringsdrivende rett til næringsfradrag på linje med minstefradraget til arbeidstakere.

Øverst på arbeidslivspolitisk rangering
I følge NHO har Venstre svært god politikk for de som vil skape arbeidsplasser melder NRK. Dette ble også tydelig gjennom en undersøkelse gjort av Abelia (NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter). – Venstre har den beste arbeidslivspolitiken, sier direktør for samfunnskontakt i Abelia Hilde W. Wibe.

I undersøkelsen er det fokus på hvilket parti som legger til rette for en arbeidshverdag som er fleksibel for både bedriftene og de som jobber der. Her tilfredsstiller Venstre alle krav. Nestleder Terje Breivik mener det faktisk ikke er de private, men staten som er verstingen når det gjelder uforutsigbarhet. Staten holder på folk i midlertidige stillinger over veldig lang tid. -Staten kan ikke stille krav til andre som de ikke holder selv, sier Breivik.

Kilde: Venstre.no

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://minmening.net/blogg/2013/07/29/best-pa-naeringspolitikk-og-arbeidsliv/trackback/ or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.