Regjeringen har sviktet de svakeste

De lovte med store ord, og de har sviktet som ingen andre, sier Abid Raja, Venstres førstekandidat i Akershus om den rødgrønne regjeringen. For åtte år siden lovet den rødgrønne regjeringen å avskaffe fattigdommen. I dag bor det 74.000 fattige barn i Norge.

– Regjeringen har sviktet de svakeste, sier Venstres Abid Q. Raja.

I 2005 fikk Norge en rødgrønn regjering med et optimistisk mål. Den gang sa daværende SV-leder Kristin Halvorsen følgende:
– Den nye flertallsregjeringen har satt seg som mål å avskaffe fattigdommen.
Fire år senere mente regjeringen at de var på god vei.
– Vi har gjennomført mange tiltak for å bekjempe fattigdom, sa daværende SV-leder Kristin Halvorsen i 2009. Likevel har antallet fattige barn økt

I følge SSB er det flere fattige barn i dag enn da Jens Stoltenberg overtok som statsminister. Antallet har økt fra 67.300 i 2006 til 73.900 barn i 2011, en økning på 7000.
Venstres stortingskandidat fra Akershus Venstre, Abid Q. Raja, mener regjeringen har sviktet de svakeste.

– De lovte med store ord, og de har sviktet som ingen andre, sier Raja.

Han forstår ikke hvorfor regjeringen ikke har klart å snu utviklingen.

– De har kjempet kun med ord alene, ikke gjennom penger. Denne regjeringen har hatt flere milliarder enn noen annen regjering før dem. Det er historisk hvor mye penger man har hatt, sier Raja.
Tallene fra SSB viser at det er andelen fattige innvandrerbarn som har økt mest i løpet av de siste åtte årene. I dag har 47 prosent av de 73.900 fattige barna innvandrerbakgrunn. Til sammenligning var denne andelen på 39 prosent i perioden 2004–2006.

– Det er noe rart ved det at minoriteter fortsetter å stemme på Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen, når det er de to som har sviktet deres barn mest, sier Abid Raja.

Ifølge de siste tallene fra SSB finnes det 351.000 personer i Norge som defineres som fattige. Dette er personer som har en såkalt vedvarende lavinntekt over en treårs periode.
I tillegg til SSB har også Fafo og NAV publisert rapporter de siste årene som viser at antall fattige har økt i Norge.

Kilde: Venstre.no

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://minmening.net/blogg/2013/08/08/regjeringen-har-sviktet-de-svakeste/trackback/ or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.