Lysbakken om frihet

SV lederen Audun Lysbakken svarte Steinar på hva frihet for enkeltmennesket betyr for SV og han skriver “For oss betyr frihet at alle skal ha mulighet til å leve ut sine drømmer og realisere sitt potensial, uavhengig av hva slags bakgrunn de har. Klasse, kjønn eller etnisitet skal ikke legge begrensninger på livet ditt, det gjør det altfor ofte i dag.”

Så langt alt vel men ingenting som skiller SV fra andre partier her. Det er jo så vidt jeg vet ingen partier som er imot dette, men løsningen til SV som Lysbakken skisserer er det motsatte av hva frihet er, han skriver “Derfor mener vi den enkeltes frihet sikres best i sterke fellesskap. Her skiller vi oss fra høyresiden, som ofte forstår frihet først og fremst som et fravær av politiske reguleringer. Vi mener politikk kan bidra til mer frihet.”

SV og Audun Lysbakken sitt syn på frihet for oss som bor her i landet er altså mer reguleringer for å lede oss inn i et fellesskap som er forutbestemt av politikere og han ser ut til å mene at frihet er at man slipper å gjøre egne valg. Altså friheten fra å velge selv er Lysbakken og SV sin definisjon av frihet for enkeltmennesker.

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://minmening.net/blogg/2013/08/15/lybakken-om-frihet/trackback/ or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.