Systemet ti NAV er årsaken til mer trusler og vold

“Åsted kontoret” er en overskrift Aftenposten bruker om det tragiske drapet på en ansatt hos NAV, Anni Godager, den 5 august i år. Aftenposten vinkler det inn i en kontekst om at det blir flere og flere ansatte hos NAV som blir utsatt for trusler og vold i dag enn det var tidligere. Aftenposten skriver dette: “Nav har de siste årene registrert en enorm vekst i trusler, sjikane og voldsepisoder på jobben. Tallene er oppsiktsvekkende. Fra 481 hendelser i 2010, til 1261 i fjor,” Hele denne saken hos Aftenposten vinkles inn mot at det er psykisk syke mennesker som står for denne økningen og NAV selv mener det er bedre rapportering av slike hendelser som er årsaken til økningen.

Alt blir feil her for den eneste årsaken til økningen av trusler og vold mot NAV-ansatte er det systemet de er satt til å forvalte. Et system blottet for individuell behandling av mennesker, et system som det er nesten umenneskelig å forstå og som man i det minste er nødt til å være frisk for å klare å komme seg igjennom med litt stolthet igjen.

Systemet til NAV er laget for å bryte deg ned mest mulig som menneske man blir sett på som en systemutnytter og snylter fra den dagen man passerer dørene inn til NAV for første gang. Men la det være sagt, det er ikke de ansatte hos NAV sin feil at det er slik. De ansatte i NAV er jeg helt sikker på at vil gjerne hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon men de blir selv fanget av systemet, et system de er satt til å administrere.

Alle ordene vi hører fra NAV om individuell tilpasning osv er en blank løgn. Passer du som bruker ikke inn i systemene til NAV er du rett og slett fortapt uansett om din saksbehandler gjerne vil hjelpe deg, for den såkalte individuelle behandlingen er en vits. Fine ord men bare fine ord uten innhold.

Man går til NAV fordi man trenger hjelp men når systemet er lagt opp slik at flere og flere faller utenom “disse flotte” systemene til NAV så øker også håpløsheten og frustrasjonen hos brukerne av NAV og det er det som i seg selv er trussel- og voldsutløsende. Når NAV sier at de mottar flere og flere trusler og blir mer og mer utsatt for vold så skylder de på brukerne av NAV men den egentlige årsaken til denne økningen er det systemet NAV administrerer uten menneskelige hensyn som er mer og mer umenneskeliggjør brukerne av NAV.

Det er altså ikke de ansatte hos NAV det er noe galt med men selve systemet til NAV

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://minmening.net/blogg/2013/10/04/systemet-ti-nav-er-arsaken-til-mer-trusler-og-vold/trackback/ or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.