Ap er kritiske til fattige og hjemlandet til innvandrerbarn

Arbeiderpartiets Libe Rieber-Mohn er en person som rakker ned på fattige og som synes at det landet foreldrene til barn av innvandrere kommer fra ikke er et land disse barna bør besøke. Hun uttaler til osloby blant annet dette: “Ikke minst er det veldig uheldig at barn tas ut av skolen for å reise til sitt opprinnelsesland” om barn født av foreldre fra et annet land enn Norge.

Om familier som har det litt trangere økonomi enn hun selv har sier Libe Rieber-Mohn dette: “Det kan ikke være slik at det store flertallet skal fratas enhver mulighet til å bruke fornuft fordi et lite mindretall lar prisene på Ryanair være avgjørende for når de tar fri”

Arbeiderpartiets varaordfører i Oslo snakker altså dritt om bakgrunnen til barn som har foreldre fra et annet land og om barn fra familier som har dårlig råd.

Kilde: Osloby

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://minmening.net/blogg/2013/11/14/ap-er-kritiske-til-fattige-og-hjemlandet-til-innvandrerbarn/trackback/ or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.